שיפוץ טורק קונברטורים


10 סיבות לשיפוץ טורק קונברטורים בביצוע


1.     חידוש - החלפת כל חלקי הגומי והפלסטיק (O-RING ומחזירי שמן) בתוך הטורק גם אם אינם פגומים בחלקים חדשים מייבוא.

2.     איזון– לפני סגירת הטורק מבצעים איזון של חלקים פנימיים בנפרד בתוך הטורק ולאחר סגירת הטורק מתבצע איזון של כל הטורק כמכלול.

3.     ביטול חופשים – בדיקת מרווחים פנימיים בין חלקי הטורק הפנימיים וביטול חופשים במקומות ספציפיים לפי תקן.

4.     מירכוז הטורק – מירכוז צוואר הטורק (החלק הבלוט החוצה באימפלר) ביחס לפיילוט (הציר שנכנס למנוע ונמצא במכסה הקדמי) במינימום סטייה של 0.1 מ"מ. במידה וישנה סטייה גדולה מזו אנו פותחים את הטורק מתקנים וסוגרים מחדש עד למידה הרצויה.

5.     מרווחים פנימיים לפי תקן – בעזרת מכשור מיוחד מתבצע בדיקת מרווחים פנימיים בתוך הטורק, במידה וישנה חריגה מהתקן אנו מתקנים.

6.     החלפת טבור – במידה והטבור (מיסב השיניים במרכז הטורבינה) בתוך הטורבינה מתחיל להראות סימנים של שחיקה בשיניים אנו מחליפים אותו בחדש.

7.     חיזוק הכנפיים – מבצעים חיזוק של הכנפיים בטורבינה בתהליך ייחודי של ריתוך עדין.

8.     צוואר הטורק – בדיקת קוטר צוואר הטורק למידה ע"פ תקן, במידה והצוואר בלוי ולא ע"פ המידה אנו מחליפים את הצוואר בחדש.

9.     נזילות– בדיקת נזילה מהטורק וכל החלקים הפנימיים בכל שלבי השיפוץ למניעת סדקים.

10. ייצור חלקים חדשים - במקרים מסוימים נשחקים חלקים פנימיים מיוחדים בתוך הטורק, חלקים שלא ניתן להשיג להם חלקי חילוף חדשים. אנו מייצרים חלקים אלו ומחליפים אותם בטורק הבלוי וע"י כך מאריכים את אורך חיי הטורק.